DNA

DNA

Na meerdere jaren overleg met leiders van kerken en christelijke organisaties van alle werelddelen hebben wij vijf basis bouwstenen weerhouden die het DNA uitmaken van Jesus Celebration 2033.

Deze weerhouden bouwstenen zijn eenvoudig, makkelijk te onthouden en toe te passen in alle culturen. Vijf basis kenmerken, zoals de vingers van een hand, zijn bepalend in deze beweging.

Gebed

Jesus Celebration 2033 moet verankerd zijn in gebed en daardoor worden ondersteund. Wij willen samenwerken met wereldwijde gebedsgroepen, in het bijzonder met degenen die het doorlopend (24/7) gebed opnieuw hebben ontdekt. Het is onmogelijk, voor welke christelijke beweging dan ook, om vooruitgang te boeken zonder de inspirerende en vernieuwende kracht van het gebed.

Bid onophoudelijk!
1 Thessalonicenzen 5:17

Liefde

Onze liefde voor God wordt zichtbaar in onze liefde voor anderen. Jesus Celebration 2033 moet daarom samengaan met een ongeziene golf van barmhartigheid, met sociale, humanitaire en hulpverlenende projecten overal waar de opstanding gevierd zal worden. Wij willen christenen aansporen om Gods liefde op tastbare wijze te delen, vooral onder de mensen die het zwaarst te verduren hebben in de samenleving.

En wie jullie,
Die mijn discipelen zijn,
Een beker koud water geeft,
Zal zeker worden beloond.
Mattheüs 10:42 

Eenheid

Het uiteindelijke doel is niet de eenheid, maar eerder de boodschap die de eenheid de wereld instuurt. Als wij ons kunnen verenigen rondom deze unieke gelegenheid, kan de wereld zien dat ons geloof echt is.

De eenheid van de kerken, van hun leer of van hun gewoontes is niet het doel van JC2033, wel een eenheid van Geest om ernaar te streven om multicultureel, multietnisch, multiconfessioneel en multigenerationeel te zijn.

Ik vraag U, Vader,
Of zij net zo één mogen zijn als U en Ik.
U bent in Mij en Ik ben in U.
Laat hen ook zo in Ons zijn.
Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.
Johannes 17:21

Vieren

God heeft aan alle culturen de zin gegeven om feest te vieren. Dit maakt deel uit van ons mens zijn. Feest vieren zit in het hart van de Joods-Christelijke cultuur. Jesus Celebration 2033 zal vreugdevol, feestelijk, jong, artistiek en stijlvol zijn. Zo mooi en echt dat de wereld er meer van zal willen weten. We zullen zo samen onze vreugde en onze dankbaarheid uitdrukken in alle landen van de wereld.

Laten alle koninkrijken die er zijn, voor God lofliederen zingen.
Zing psalmen voor de Here.

Psalmen 68:33

Getuigenis

De Bijbel zegt ons dat alle getuigen van de opstanding vanzelfsprekend missionarissen zijn geworden. Twee duizend jaar, veertig jubilea... Weinige mensen of instituties kunnen terugkijken op zo een lang verleden. De 2000ste Paasviering zal een unieke historische gelegenheid zijn om van de opstanding getuigen te zijn voor hen die Gods liefde nog niet kennen.

Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de
Kennis van de heerlijkheid van de HERE,
Net zoals de zee boordevol water is.

Habakuk 2:14